ตารางค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและตรวจเช็คระยะทาง Subaru XV 2012-2019

ค่าบำรุงรักษาโดยประมาณของ Subaru XV สำหรับ 1 ปี มีค่าใช้จ่าย 73,414 บาท (ยังไม่รวม VAT 7%) และยังไม่รวมถึงอะไหล่สึกหลอตามสภาพการใช้งาน เช่น ผ้าเบรคหน้า, ผ้าเบรคหลัง, สายพานหน้าเครื่อง ฯลฯ

ใช้ได้กับรุ่น

Subaru XV 2.0i, Sport, STI ปี 2012-2019

รถยนต์ Subaru XV

ระยะทาง (กม.)ระยะเวลา (เดือน)ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (บาท)รายการอะไหล่
1,00012,437- น้ำมันเครื่อง Motul 10W-40 กึ่งสังเคราะห์ 4 ลิตร ราคา 1,308 บาท และ 1 ลิตร 327 บาท
- ไส้กรองน้ำมันเครื่อง 1 ชิ้น ราคา 292 บาท
- แหวนรองน๊อตถ่ายน้ำมันเครื่อง 1 ชิ้น ราคา 10 บาท
- ค่าแรงเช็คระยะ 500 บาท
5,00032,437- น้ำมันเครื่อง Motul 10W-40 กึ่งสังเคราะห์ 4 ลิตร ราคา 1,308 บาท และ 1 ลิตร 327 บาท
- ไส้กรองน้ำมันเครื่อง 1 ชิ้น ราคา 292 บาท
- แหวนรองน๊อตถ่ายน้ำมันเครื่อง 1 ชิ้น ราคา 10 บาท
- ค่าแรงเช็คระยะ 500 บาท
10,00064,708- น้ำมันเครื่อง Motul 5W-30 สังเคราะห์แท้ 4 ลิตร ราคา 2,244 บาท และ 1 ลิตร 561 บาท
- ไส้กรองน้ำมันเครื่อง 1 ชิ้น ราคา 292 บาท
- แหวนรองน๊อตถ่ายน้ำมันเครื่อง 1 ชิ้น ราคา 10 บาท
- แหวนรองน๊อตถ่าย/เติม/เช็ค น้ำมันเฟืองท้าย-หน้า 3 ชิ้น ราคา 240 บาท
- แหวนรองน๊อตถ่าย/เติม น้ำมันเฟืองท้ายหลัง 2 ชิ้น ราคา 186 บาท
- น้ำมันเฟืองท้ายหน้า/น้ำมันเฟืองท้ายหลัง Shell Spirax ขนาด 2.5 ลิตร ราคา 425 บาท
- ค่าแรงเช็คระยะ 750 บาท
20,000125,770- น้ำมันเครื่อง Motul 5W-30 สังเคราะห์แท้ 4 ลิตร ราคา 2,244 บาท และ 1 ลิตร 561 บาท
- ไส้กรองน้ำมันเครื่อง 1 ชิ้น ราคา 292 บาท
- แหวนรองน๊อตถ่ายน้ำมันเครื่อง 1 ชิ้น ราคา 10 บาท
- แหวนรองน๊อตถ่าย/เติม/เช็ค น้ำมันเฟืองท้าย-หน้า 3 ชิ้น 240 บาท
- แหวนรองน๊อตถ่าย/เติม น้ำมันเฟืองท้ายหลัง 2 ชิ้น ราคา 186 บาท
- น้ำมันเฟืองท้ายหน้า/น้ำมันเฟืองท้ายหลัง Shell Spirax ขนาด 2.5 ลิตร 425 บาท
- ไส้กรองอากาศ ราคา 812 บาท
- ค่าแรงเช็คระยะ 750 บาท
30,000184,708- น้ำมันเครื่อง Motul 5W-30 สังเคราะห์แท้ 4 ลิตร ราคา 2,244 บาท และ 1 ลิตร 561 บาท
- ไส้กรองน้ำมันเครื่อง 1 ชิ้น ราคา 292 บาท
- แหวนรองน๊อตถ่ายน้ำมันเครื่อง 1 ชิ้น ราคา 10 บาท
- แหวนรองน๊อตถ่าย/เติม/เช็ค น้ำมันเฟืองท้าย-หน้า 3 ชิ้น ราคา 240 บาท
- แหวนรองน๊อตถ่าย/เติม น้ำมันเฟืองท้ายหลัง 2 ชิ้น ราคา 186 บาท
- น้ำมันเฟืองท้ายหน้า/น้ำมันเฟืองท้ายหลัง Shell Spirax ขนาด 2.5 ลิตร ราคา 425 บาท
- ค่าแรงเช็คระยะ 750 บาท
40,0002411,873- น้ำมันเครื่อง Motul 5W-30 สังเคราะห์แท้ 4 ลิตร ราคา 2,244 บาท และ 1 ลิตร 561 บาท
- ไส้กรองน้ำมันเครื่อง 1 ชิ้น ราคา 292 บาท
- แหวนรองน๊อตถ่ายน้ำมันเครื่อง 1 ชิ้น ราคา 10 บาท
- น้ำมันเกียร์ CVT 6 ลิตร ราคา 3,960 บาท
- แหวนรองน๊อตถ่าย/เติม น้ำมันเกียร์ 2 ชิ้น ราคา 103 บาท
- แหวนรองน๊อตถ่าย/เติม/เช็ค น้ำมันเฟืองท้าย-หน้า 3 ชิ้น ราคา 240 บาท
- แหวนรองน๊อตถ่าย/เติม น้ำมันเฟืองท้ายหลัง 2 ชิ้น ราคา 186 บาท
- น้ำมันเฟืองท้ายหน้า/น้ำมันเฟืองท้ายหลัง Shell Spirax ขนาด 2.5 ลิตร ราคา 425 บาท
- ไส้กรองอากาศ ราคา 812 บาท
- น้ำมันเบรค Shell Dot 3 ขนาด 1 ลิตร ราคา 380 บาท
- น้ำมันเพาเวอร์ Shell Spirax S3 ขนาด 1 ลิตร ราคา 280 บาท
- น้ำยาหม้อน้ำ 1 ลิตร ราคา 380 บาท
- ค่าแรงเช็คระยะ 2,000 บาท
50,000304,708- น้ำมันเครื่อง Motul 5W-30 สังเคราะห์แท้ 4 ลิตร ราคา 2,244 บาท และ 1 ลิตร 561 บาท
- ไส้กรองน้ำมันเครื่อง 1 ชิ้น ราคา 292 บาท
- แหวนรองน๊อตถ่ายน้ำมันเครื่อง 1 ชิ้น ราคา 10 บาท
- แหวนรองน๊อตถ่าย/เติม/เช็ค น้ำมันเฟืองท้าย-หน้า 3 ชิ้น ราคา 240 บาท
- แหวนรองน๊อตถ่าย/เติม น้ำมันเฟืองท้ายหลัง 2 ชิ้น ราคา 186 บาท
- น้ำมันเฟืองท้ายหน้า/น้ำมันเฟืองท้ายหลัง Shell Spirax ขนาด 2.5 ลิตร ราคา 425 บาท
- ค่าแรงเช็คระยะ ราคา 750 บาท
60,000365,770- น้ำมันเครื่อง Motul 5W-30 สังเคราะห์แท้ 4 ลิตร ราคา 2,244 บาท และ 1 ลิตร 561 บาท
- ไส้กรองน้ำมันเครื่อง 1 ชิ้น ราคา 292 บาท
- แหวนรองน๊อตถ่ายน้ำมันเครื่อง 1 ชิ้น ราคา 10 บาท
- แหวนรองน๊อตถ่าย/เติม/เช็ค น้ำมันเฟืองท้าย-หน้า 3 ชิ้น 240 บาท
- แหวนรองน๊อตถ่าย/เติม น้ำมันเฟืองท้ายหลัง 2 ชิ้น ราคา 186 บาท
- น้ำมันเฟืองท้ายหน้า/น้ำมันเฟืองท้ายหลัง Shell Spirax 2.5 ลิตร 425 บาท
- ไส้กรองอากาศ ราคา 812 บาท
- ค่าแรงเช็คระยะ 750 บาท
70,000424,708- น้ำมันเครื่อง Motul 5W-30 สังเคราะห์แท้ 4 ลิตร ราคา 2,244 บาท และ 1 ลิตร 561 บาท
- ไส้กรองน้ำมันเครื่อง 1 ชิ้น ราคา 292 บาท
- แหวนรองน๊อตถ่ายน้ำมันเครื่อง 1 ชิ้น ราคา 10 บาท
- แหวนรองน๊อตถ่าย/เติม/เช็ค น้ำมันเฟืองท้าย-หน้า 3 ชิ้น ราคา 240 บาท
- แหวนรองน๊อตถ่าย/เติม น้ำมันเฟืองท้ายหลัง 2 ชิ้น ราคา 186 บาท
- น้ำมันเฟืองท้ายหน้า/น้ำมันเฟืองท้ายหลัง Shell Spirax ขนาด 2.5 ลิตร ราคา 425 บาท
- ค่าแรงเช็คระยะ 750 บาท
80,0004811,873- น้ำมันเครื่อง Motul 5W-30 สังเคราะห์แท้ 4 ลิตร ราคา 2,244 บาท และ 1 ลิตร 561 บาท
- ไส้กรองน้ำมันเครื่อง 1 ชิ้น ราคา 292 บาท
- แหวนรองน๊อตถ่ายน้ำมันเครื่อง 1 ชิ้น ราคา 10 บาท
- น้ำมันเกียร์ CVT 6 ลิตร ราคา 3,960 บาท
- แหวนรองน๊อตถ่าย/เติม น้ำมันเกียร์ 2 ชิ้น ราคา 103 บาท
- แหวนรองน๊อตถ่าย/เติม/เช็ค น้ำมันเฟืองท้าย-หน้า 3 ชิ้น ราคา 240 บาท
- แหวนรองน๊อตถ่าย/เติม น้ำมันเฟืองท้ายหลัง 2 ชิ้น ราคา 186 บาท
- น้ำมันเฟืองท้ายหน้า/น้ำมันเฟืองท้ายหลัง Shell Spirax ขนาด 2.5 ลิตร ราคา 425 บาท
- ไส้กรองอากาศ ราคา 812 บาท
- น้ำมันเบรค Shell Dot 3 ขนาด 1 ลิตร ราคา 380 บาท
- น้ำมันเพาเวอร์ Shell Spirax S3 ขนาด 1 ลิตร ราคา 280 บาท
- น้ำยาหม้อน้ำ 1 ลิตร ราคา 380 บาท
- ค่าแรงเช็คระยะ 2,000 บาท
90,000544,708- น้ำมันเครื่อง Motul 5W-30 สังเคราะห์แท้ 4 ลิตร ราคา 2,244 บาท และ 1 ลิตร 561 บาท
- ไส้กรองน้ำมันเครื่อง 1 ชิ้น ราคา 292 บาท
- แหวนรองน๊อตถ่ายน้ำมันเครื่อง 1 ชิ้น ราคา 10 บาท
- แหวนรองน๊อตถ่าย/เติม/เช็ค น้ำมันเฟืองท้าย-หน้า 3 ชิ้น ราคา 240 บาท
- แหวนรองน๊อตถ่าย/เติม น้ำมันเฟืองท้ายหลัง 2 ชิ้น ราคา 186 บาท
- น้ำมันเฟืองท้ายหน้า/น้ำมันเฟืองท้ายหลัง Shell Spirax ขนาด 2.5 ลิตร ราคา 425 บาท
- ค่าแรงเช็คระยะ 750 บาท
100,000609,714- น้ำมันเครื่อง Motul 5W-30 สังเคราะห์แท้ 4 ลิตร ราคา 2,244 บาท และ 1 ลิตร 561 บาท
- ไส้กรองน้ำมันเครื่อง 1 ชิ้น ราคา 292 บาท
- แหวนรองน๊อตถ่ายน้ำมันเครื่อง 1 ชิ้น ราคา 10 บาท
- แหวนรองน๊อตถ่าย/เติม/เช็ค น้ำมันเฟืองท้าย-หน้า 3 ชิ้น ราคา 240 บาท
- แหวนรองน๊อตถ่าย/เติม น้ำมันเฟืองท้ายหลัง 2 ชิ้น ราคา 186 บาท
- น้ำมันเฟืองท้ายหน้า/น้ำมันเฟืองท้ายหลัง Shell Spirax 2.5 ลิตร ราคา 425 บาท
- ไส้กรองอากาศ ราคา 812 บาท
- หัวเทียน 4 ชิ้น ราคา 3,444 บาท
- ค่าแรงเช็คระยะ 1,500 บาท
  • ตารางอัตราค่าแรงและค่าอะไหล่นี้จัดทำขึ้นโดยเป็นการประเมินราคาจากลักษณะงานเช็คระยะพื้นฐานเท่านั้น หากมีบางรายการที่ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยน ยอดค่าใช้จ่ายในแต่ละรอบก็จะลดลง ในกรณีที่ศูนย์บริการตรวจตามข้อบกพร่องที่จำเป็นต้องแก้ไขและมีค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากที่ระบุในตาราง ทางศูนย์บริการจะแจ้งให้ทราบก่อนแก้ไขทุกครั้บ
  • อัตราชั่วโมงงาน 500 บาท/ชั่วโมง
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา และอะไหล่ต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ตารางนี้เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อเข้ารับบริการในศูนย์บริการในเครือ มอเตอร์อิมเมจ

โปรดตรวจสอบค่าใช้จ่ายอีกครั้งกับศูนย์ที่จะเข้ารับบริการเพื่อให้ได้ราคาล่าสุด

อ้างอิง

ตารางบำรุงรักษาและเช็คระยะ Subaru XV

Leave a Reply