วิธีถ่ายน้ำมันเครื่องสำหรับรถยนต์ Honda Civic FD ปี 2006-2011

วิธีถ่ายน้ำมันเครื่องสำหรับรถยนต์ Honda Civic FD ปี 2006-2011 ที่ใช้เครื่องยนต์ R18A1 ตามสมุดคู่มือการบำรุงรักษา (Service Manual) สามาทำได้มีดังนี้

  • วอร์มอัพเครื่องยนต์ให้ทำงานปกติ
  • ไขน๊อตสำหรับถ่ายน้ำมันเครื่องใต้ท้องเครื่องออก, รอน้ำมันเครื่องไหลออกจนหมด

ไขน๊อตสำหรับถ่ายน้ำมันเครื่องใต้ท้องเครื่องออก (A), รอน้ำมันเครื่องไหลออกจนหมด

  • ใส่น๊อตกลับเข้าไปใหม่ พร้อมกับเปลี่ยนแหวนรองถ่ายน้ำมันเครื่องตัวใหม่.
  • ใส่น้ำมันเครื่องตามที่คู่มือกำหนด

ใส่น้ำมันเครื่องตามที่คู่มือกำหนด

ปริมาณน้ำมันที่ใช้

  • เปลี่ยนถ่ายปกติ ใช้น้ำมันเครื่อง 3.5 ลิตร
  • เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมเปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่อง 3.7 ลิตร
  • หลังจากยกเครื่องใหม่ (Overhaul) 4.5 ลิตร

Leave a Reply