วิธีวัดระดับน้ำมันเครื่อง สำหรับ Subaru XV

วิธีวัดระดับน้ำมันเครื่องสำหรับรถยนต์ Subaru XV ตามหนังสือคู่มือ สามารถทำได้ดังนี้

  1. จอดรถยนต์ขนาดกับพื้น (ไม่ลาดเอียง)
  2. ดับเครื่องยนต์
  3. ให้นำก้านวัดน้ำมันเครื่อง (A) ออกมา แล้วทำความสะอาดคราบน้ำมันด้วยผ้า
  4. นำก้านวัดน้ำมันเครื่องใส่กลับที่เดิม ให้ตรวจสอบความถูกต้องว่าใส่ถูกด้าน และก้านวัดน้ำมันแน่นสนิท
  5. ดึงก้านวัดน้ำมันขึ้นอีกครั้ง และตรวจสอบทั้งสองฝั่งของก้านวัด ให้ดูด้านล่างของก้านวัด ถ้าหากระดับน้ำมันเครื่อง ต่ำกว่าเส้น “L” (D) ให้ตรวจสอบการรั่วของน้ำมันเครื่องที่เครื่องยนต์ แล้วให้เติมน้ำมันเครื่องไปจนถึงเส้น “F” (C)
  6. สตาร์ทรถยนต์ เพื่อให้น้ำมันไหลเวียนภายในเครื่องยนต์
  7. ดับเครื่องยนต์ รอประมาณ 2-3 นาที ให้น้ำมันไหลกลับไปที่ ถาดน้ำมันก่อนค่อยตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่องอีกครั้ง
  • ป้องการการเติมน้ำมันเครื่องเกิน ไม่ควรเพิ่มน้ำมันเครื่องลงไปเกิด เส้น “F” ขณะเครื่องยนต์เย็น
  • เนื่องจากการวัดระดับน้ำมันใช้เพื่อการบำรุงรักษาแบบใช้งานประจำ เส้น “F” และ “L” ถูกสมมุติขึ้นเมื่อเครื่องยนต์เย็น

วิธีตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง Subaru XV

Leave a Reply